11 กุมภา วันชาติญี่ปุ่น

こんにちは! สวัสดีชาวไทยทุกคน วันนี้เป็นวันดี เพราะเป็นวันหยุดของญี่ปุ่น เย่ๆๆ

บางคนอาจจะรู้อยู่แล้ว แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าวันที่ 11 กุมภา ของทุกปี เป็นวันชาติของประเทศญี่ปุ่น(建国記念の日)🇯🇵🗾 แน่นอนว่ามันเป็นวันหยุดราชการด้วย

วันที่ 11 กุมภา เนี่ย เป็นวันที่จักรพรรดิจิมมุ(神武天皇) ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรก ผู้ก่อตั้งเมืองหลวง “ยามาโตะ” ขึ้นครองราชย์ เมื่อ 660 ปีก่อนคริสตกาล. โอโห ยาวนานมาก

เมื่อก่อนจะถูกเรียกว่า “วันจักรวรรดิ” แต่หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น “วันชาติ” แทน

ถ้าใครไปเดินเล่นในเมืองช่วงนี้ก็อย่าได้ตกใจกับขบวนพาเหรดธงชาติ เค้าไม่ได้ไปก่อม๊อบที่ไหนนะ ฮ่าๆ

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: